Αναμένεται...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 | 6η Συνεδρία, 19.55-20.30

1

Συγκολλούμενες γέφυρες μερικής επικάλυψης: ενδείξεις, υλικά, αρχές συγκόλλησης – Παρουσίαση κλινικών περιστατικών 

Δανακάλη – Σκουλά M.*, Παπαλεξόπουλος Δ., Συκαρά Μ., Σαραφιανού Α. 
*Προπτυχιακή φοιτήτρια Οδοντιατρικής

 

2

Συμβατικές και επιεμφυτευματι- κές προσθετικές αποκαταστάσεις με πρόβολο: Κλινική μακροβιότητα και επιπλοκές 

Τζαμουράνης Ν.*, Γερμενή Σ., Μάρκου Π.,
Τορτοπίδης Δ. 
* Μεταπτυχιακός Φοιτητής Προσθετικής 

 

3

Θεραπεία ζωτικού πολφού στη μόνιμη οδοντοφυΐα 

Τσαντήρη Α.* 
* Οδοντίατρος, απόφοιτη Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 

4

Implantoplasty ως μέσο αντιμετώπισης της περιεμφυτευματίτιδας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Μήτσικα Ι.*, Χριστάκη Ν., Σιλβέστρος Σ.
* Οδοντίατρος, Απόφοιτη της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ 

 

5

Τεχνικές Απώθησης των Ούλων στην Ακίνητη Προσθετική 

Κουμέντου Ε.*, Χάλκος Μ., Συκαράς Ν.
* Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Προσθετικής, ΕΚΠΑ 

 

6

Correlation between orthodontic patients’ demographic and social characteristics and oral hygiene levels 

Αλεξίου Α.*, Αναστασοπούλου Ε., Τσολάκης Α.
* Μεταπτυχιακή φοιτήτρια – Εργαστήριο Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

 

7

Η τεχνική Stimmelmayr ως εναλλακτική προσέγγιση οστικού ελλείμματος: Παρουσίαση μιας ενδιαφέρουσας περίπτωσης 

Μήτσικα Ι.*, Χριστάκη Ν., Σιλβέστρος Σπ.
* Οδοντίατρος, Απόφοιτη της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 | 15η Συνεδρία, 09.35-09.45

8

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μέγιστη δύναμη δήξης σε ενόδοντες 

Φαλιδέα Ν.*, Κωνσταντοπούλου Κ.,
Κοσιώνη Α.
*Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Εργαστήριο Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

9

Καταγραφή της κατάστασης των κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων φιλοξενούμενων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Αθήνα- Πιλοτική μελέτη 

Κωνσταντοπούλου Κ.*, Κοσιώνη Α.
* Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Προσθετικής

Πρόσκληση συμμετοχής με e-poster

Η Επιστημονική Επιτροπή του 21ου Παμπελοποννησιακού Οδοντιατρικού Συνεδρίου σας καλεί να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες της τριήμερης επιστημονικής εκδήλωσης που θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2023 στο Μystras Grand Palace στοn Mυστρά. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν με παρουσίαση e-poster καλούνται να υποβάλουν μέχρι την 15η Μαΐου 2023 τη σχετική περίληψη της εργασίας τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί. 

Υποβολή Περιλήψεων e-poster

Οι περιλήψεις των των e-poster υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, σε μορφή κειμένου Word στην ηλεκτρονική διεύθυνση odvima@otenet.gr. Το κυρίως κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις. 

Οδηγίες

Το e-poster πρέπει να αποτελείται από 1-3 διαφάνειες μεγέθους 16:9 σε αρχείο Power Point. O χρόνος ο οποίος θα διατίθεται για την σύντομη παρουσίαση είναι 3 λεπτά. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων. Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με e-mail προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο συνοδευτικό κείμενο του αρχείου περίληψης.