Πρόσκληση συμμετοχής με Ελεύθερη Ανακοίνωση

Η Επιστημονική Επιτροπή του 22ου Παμπελοποννησιακού Οδοντιατρικού Συνεδρίου σας καλεί να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες της τριήμερης επιστημονικής εκδήλωσης που θα διεξαχθεί στις 24 – 26 Μαΐου 2024 στην Καλαμάτα στο ξενοδοχείο «Elysian Luxury Hotel & Spa». Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν με παρουσίαση ελεύθερης ανακοίνωσης καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 10 Απριλίου 2024 τη σχετική περίληψη της εργασίας τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί.

Υποβολή Περιλήψεων Eλεύθερων Ανακοινώσεων

Οι περιλήψεις των ελεύθερων ανακοινώσεων υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, σε μορφή κειμένου Word στην ηλεκτρονική διεύθυνση odvima@otenet.gr. Το κυρίως κείμενο της περίληψης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων. Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με e-mail προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο συνοδευτικό κείμενο του αρχείου περίληψης.

Οδηγίες

Οι περιλήψεις έχουν την ακόλουθη μορφή:

1. Τίτλος (μέχρι 12 λέξεις, σε Bold)
2. Ονόματα συγγραφέων (αρχικό μικρού ονόματος και επώνυμο, σε περίπτωση περισσότερων του ενός συγγραφέων τα ονόματα χωρίζονται με «,»), με υπογραμμισμένο το όνομα του ομιλητή.
3. Ιδιότητα του ομιλητή (π.χ. προπτυχιακός/μεταπτυχιακός φοιτητής, μέλος ΔΕΠ κ.λπ.)
4. Ίδρυμα ή εργαστήριο (από το οποίο προέρχεται η εργασία)
5. Χαρακτηρισμός Εργασίας
  – Ερευνητική, κλινική ή πειραματική
  – Ανασκόπηση σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος από τον χώρο των οδοντιατρικών επιστημών
  – Ενδιαφέρουσα περίπτωση
  – Νέες διαγνωστικές ή θεραπευτικές τεχνικές
6. Περίληψη
  Για τις ερευνητικές εργασίες:
  – Σκοπός
  – Υλικό και Μέθοδος
  – Αποτελέσματα
  – Συμπεράσματα

  Για τις ανασκοπήσεις:
  – Εισαγωγή
  – Σκοπός
  – Συμπεράσματα

  Για τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και τις νέες διαγνωστικές ή θεραπευτικές τεχνικές:
  – Σκοπός
  – Περιγραφή Περίπτωσης/Τεχνικής
  – Συμπεράσματα

Ο χρόνος παρουσίασης της ελεύθερης ανακοίνωσης έχει ορισθεί στα 10 λεπτά.

Βραβείο καλύτερης παρουσίασης
Για μια ακόμη χρονιά, οι εκδόσεις «Οδοντιατρικό Βήμα», προς τιμήν του ιδρυτή τους, στηρίζοντας το έργο των νέων επιστημόνων προκηρύσσουν το βραβείο «Ιωάννης Καρκατζούλης», το οποίο θα απονεμηθεί στην καλύτερη ελεύθερη ανακοίνωση. Σκοπός του βραβείου είναι η υποστήριξη, η αναγνώριση και η προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας των νέων επιστημόνων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών) στο χώρο της Οδοντιατρικής. Το βραβείο συνίσταται στην απονομή τιμητικού τίτλου στον ερευνητή και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας 500 ευρώ.

Πληροφορίες-Υποβολή Περιλήψεων:
Οδοντιατρικό Βήμα, τηλ: 210 3814939, email: odvima@otenet.gr.